26. listopadu 2016

Moliér - Lakomec (rozbor)


!Nevydávat za své!

Obecná charakteristika: významní dílo z období klasicismu, ve své domě málo hrané, nepochopené, v dnešní době se těší velké oblibě
Námět: Lakomství (Komedie o hrnci od Plauta), kritika společnosti a zkaženost světa
Místo: Paříž
Čas: 1670
Druh: drama
Žánr: komedie
Forma: próza

1.     Tématický plán

Celkové téma: lakota, lakomství, peníze, kritika společnosti a zkaženost světa
Hlavní téma: Harpagon a jeho lakota
Vedlejší téma: Valér a Mariana najdou svého otce
Motiv: lakomství, peníze, láska k penězům
Prostředí: Paříž

Postavy

Harpagon - hlavní postava; lakomý vdovec, velmi chamtivý a bezcitný, pro peníze je schopen obětovat absolutně všechno - jsou pro něj důležitější než jeho rodina; lichvář, nenapravitelný sobec, jenž neuznává city druhých; chce výhodně provdat a oženit své děti; sám touží po mladé dívce Marianě
Kleant - syn Harpagona; mladý, dobré způsoby, velmi kultivovaný; zamilovaný do Mariany a chce si ji vzít
Eliška - dcera Harpagona; je zamilovaná do Valéra; bojuje za své štěstí a nechce se provdat za muže, kterého jí vybral otec a kterého nemiluje; věří v pravou lásku
Mariana - velmi krásná dívka, miluje Kleanta a nešťastně přihlíží Harpagonovu dvoření; skromná a plachá, působí velmi křehce; vede tichý život po boku své nemocné matky
Valér - zamilovaný do Elišky, u Harpagona jako správce, aby byl Elišce nablízku; snaží se co nejvíce se zalíbit Harpagonovi, proto se stává úlisným slídilem; pronásleduje své podřízené mnohdy ještě hůře než Harpagon, donáší na služebnictvo; chce se před svým pánem ukázat v co nejlepším světle
Anselm - navenek bohatý, starý muž, ve skutečnosti štědrý a dobrosrdečný šlechtic - otec Mariany a Valéra; později se ukáže, že jeho pravé jméno je Tomas d'Alburci; svým vstupem do hry završí děj dobrým koncem
Frosina - chytrá intrikářka, dohazovačka; jako jediná zná poměry v celé rodině
Štika - sluha Kleanta, ví o Harpagonových vlastnostech
Jakub - Harpagonův kuchař, kočí a sluha na všechno; podlý a pomstychtivý

Děj: Harpagon je tak lakomý, že si jeho Kleant syn musí půjčovat peníze. Kleant je zamilovaný do chudé dívky Mariany, kterou by si rád vzal, a chce požádat tatínka o svolejí ke sňatku. Ale Harpagon se mu svěří s tím, že by rád Marianu pojal za manželku on sám. Svého syna chce oženit za bohatou vdovu a dceru za starého boháče Anselma, ale se později ukáže, že je hrabě Tomáš d´Alburci z Neapole a tatínek Mariany a Valéra. Harpagonova dcera Eliška má ráda správce Valéra, který je ve skutečnosti synem hraběte d´Albuciho, který ztroskotal na moři se svou rodinou. Odpoledne najde Kleantův sluha Čipera poklad, který Harpagon zakopal na zahradě v domnění, že ho tam nikdo nenajde. Když Harpagon zjistí, že mu poklad zmizel, vyslýchá celý dům. Podezřívá Valéra, kterého chce oběsit, a dozví se od něj, že se on a Eliška zasnoubili. Valér prozradí svůj původ a Mariana zjistí, že je jeho sestrou. Kleantes navrhne, že otci vrátí peníze jen tehdy, pokud mu přislíbí Marianu. Harpagon obětuje všechno, aby získal peníze, protože ztráta peněz pro něj znamená konec života. A potom, co zjistí původ Mariany a Valéra, nenamítá nic proti svatbám svých dětí.

2.    Kompoziční plán

Čas: chronologická výstavba
Dějství: 5
Expozice: vztah Valéra a Elišky, Kleanta a Mariany
Kolize: Harpagon jim určí protějšky, sám si chce vzít Marianu
Krize: Valér obviněn z loupeže peněz
Peripetie: Valér a Mariana jsou sourozenci, najdou otce
Závěr: svatba

3.     Jazykový plán

živé dialogy plné hovorových obratů, zejména u Harpagonova služebnictva; anafora (zvláště ve vypjatých scénách), často satirický tón, ironie, nadsázka, stylistické rozvrstvení slovní zásoby (např. citové zabarvení - zejména když Harpagon hovoří o penězích), psáno spisovným jazykem X občasné vulgarismy, figury a tropy, metafory


Vliv díla: divadlo

Žádné komentáře:

Okomentovat

Budu ráda za každý váš komentář. :-)